ნოემბერი 5, 2016

თვითმმართელობის პრეზიდენტის არჩევნები

4 ნოემბერს, უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები.
პრეზიდენტის არჩევა მოხდა პირდაპირი კენჭისყრის გზით. სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა ცოტნე ბეჟანიშვილი.