ოქტომბერი 15, 2016

ტურნირი ფეხბურთში

2016 წლის 12 ოქტომბერს ჩატარდა შიდასაუნივერსიტეტო ტურნირი ფეხბურთში