ტურისტული კლუბი

ტურისტული კლუბის დებულება


ტურისტული კლუბი შეიქმნა ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის ინიციატივითა და მხარდაჭერით, ტურისტული კლუბი არის არაკომერციული
დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს თავის საქმიანობას და უზრუნველყოფს სტუდენტებს პრაქტიკული გამოცდილებით.
ტურისტული კლუბი დასახულ მიზნებსა და დაკისრებულ ფუნქციებს ახორციელებს სპეციალური უფლებაუნარიანობის ფარგლებში.
ტურისტული კლუბი შექმნილია საქართველოს მაშტაბით ტურების ორგანიზებით (ექსკურსია, ლაშქრობა).

ტურისტული კლუბის მიზანია სპეციალური უნარ-ჩვევების განვითარება და პროფესიონალის ჩამოყალიბება ტურიზმის სფეროში .

ტურისტული კლუბის სტრუქტურა მოიცავს კლუბის პრეზიდენტს , ვიცეპრეზიდენტს, კლუბის ნამდვილ და საპატიო წევრებს.
ტურისტული კლუბის წევრები წარმოადგენს, ტურისტული კლუბის სტრუქტურულ ერთეულს. კლუბის წევრობა ნებაყოფლობითია ტურისტული კლუბის წევრები მონაწილეობას ღებულობენ ტურის დაგეგმასა და პროექტირებაში.
ტურისტული კლუბის წევრები უფლებამოსილი არიან წარადგინონ წინადადებები მნიშვნელოვან საკითხებზე .
კლუბის მუშაობის სპეციფიკა
1. ქვეყნის განაწილება საკურორტო ზონის მიხედვით ;
2. საკურორტო ზონების მახასიათებლების გამოკვეთა ;
3. ტურისტული ჯგუფების დაკომპლექტება (2-3) ;
4. ტურისტული მარშრუტების შედგენა ;
5. ტურისტული კლუბის წევრებს შორის საორგანიზაციო საკითხების შეთანხმება ;
6. ტურის განხორციელება ;
.
განხორციელებული ტურები:
1. საფეხმავლო ტური ქალაქ რუსთავში (ტური განხორციელდა 06.05.15, ტურის ხანგძლივობა 4 საათი)
2. ერთ დღიანი ექსკუსია დავით გარეჯში (ტური განხორციელდა 05.06.15, ტურის ხანგრძლივობა 7 საათი)

მისამართი : ქ. რუსთავი , ბოსტანქალაქის 3
მობილური: 595 38 09 97 , 597 09 07 01
ელ-ფოსტა : turistuli-klubi@mail.ru
Facebook : ტურისტული კლუბი

შეკრება : ორშაბათი 2 სთ ; პარასკევი 1 სთ .

ტურისტული კლუბის წევრები

ტურისტული კლუბის პრეზიდენტი : მარიამ კონცელიძე
1 მარიამ კონცელიძე IV კურსი
2 გვანცა გელდიაშვილი IV კურსი
3 ზაალ ხუნძაკიშვილი III კურსი
4 ნათია ბელქანია III კურსი
5 ეთერ მოსულიშვილი IV კურსი
6 მიხეილ ოშაყმაშვილი III კურსი
7 ნიკა ზურაშვილი IV კურსი
8 გიორგი სამხარაძე IV კურსი
9 მარიკა ასანიძე III კურსი
10 ნიკა ოთარაშვილი III კურსი
11 სალომე ოქრიაშვილი IV კურსი
12 რუსუდან გველესიანი IV კურსი
13 ნიკოლოზ დავითაშვილი III კურსი
14 ბექა გოლოშვილი IV კურსი

Facebook Page