აგვისტო 13, 2016

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად


ბრძანება N54

საკონკურსო განაცხადის ფორმა