ივნისი 15, 2016

შეხვედრა TBC ბანკის წარმომადგენლებთან

2016 წლის 2 ივნისს, TBC ბანკის წამომადგენლებმა გამართეს შეხვედრა უნივერისიტეტის დამამთავრებელი კურსის (III-IV) სტუდენტებთან. შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტთა შერჩევა სტაჟირებისა და შემდგომი დასაქმების მიზნით TBC ბანკის ფილიალებში.