ივნისი 12, 2017

სტუდენტთა III საერთაშორისო პრაქტიკულ-სამეცნიერო კონფერენცია

2017 წლის 10 ივნისს, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა III საერთაშორისო პრაქტიკულ-სამეცნიერო კონფერენცია.

პროგრამა

თეზისები