ოქტომბერი 11, 2016

სწავლების აქტიური მეთოდების გაცნობა

1 ოქტომბერს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ხარისხის სამსახურის უფროსისა და პროფესორების შეხვედრა გაიმართა, სადაც მოხდა სილაბუსის ახალი ფორმისა და სწავლების აქტიური მეთოდების გაცნობა პროფესორთათვის!