მარტი 19, 2016

ტრენინგი თემაზე: ,,სწავლების აქტიური მეთოდები"

2016 წლის 3 აპრილს 11 საათზე აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული სპეციალისტებისათვის სასწავლო უნივერსიტეტის სასერტიფიკატო ტრენინგ ცენტრის ორგანიზებით ტარდება ტრენინგი თემაზე: ,,სწავლების აქტიური მეთოდები" მსურველების რაოდენობა შეზღუდულია. ტრენინგის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერტიფიკატი.

მისამართი: ქ. რუსთავი, ბოსტან-ქალაქის ქ. N3.

ტელეფონი: 0341 24-18-98