სექტემბერი 25, 2015

შეხვედრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან

2015 წლის 24 სექტემბერს შედგა შეხვედრა ექვთიმე თყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორსა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ენების ცენტრის ხელმძრვანელს ჰუსეინ დემურს შორის. დაისახა უნივერსიტეტებს შორის მომავალი თანამშრომლობის გეგმა.