აგვისტო 19, 2015

სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2015– 2016 სასწავლო წლის დაწყებისა და სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ: