სექტემბერი 3, 2016

საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიურ პერსონალსა და მოწვეულ სპეციალისტებთან

2016 წლის 17 სექტემბერს 13:00 საათზე ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული სპეციალისტებისათვის. შეხვედრას ჩაატარებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსხურის უფროსი,პროფესორი მარიამ დარბაიძე