ივლისი 15, 2017

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვები

2017 წლის 13-14 ივლისს ჩატარდა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმისა და განათლების ფაკულტეტების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტთა საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა.