დეკემბერი 29, 2016

პრეზენტაცია თემაზე: ჩემი ტურისტული სააგენტო

2016 წლის 29 დეკემბერს, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტებმა გამართეს პრეზენტაცია თემაზე: ჩემი ტურისტული სააგენტო