იანვარი 5, 2016

პრეზენტაცია ,,საქართველოს კურორტები

2015 წლის 24 დეკემბერს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე კურსის ტურიზმის საგანმანათლებლო კურსის სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია საქართველოს კურორტების შესახებ. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ რუსთავის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლები და უნივერსიტეტის სტუდენტები.

პრეზენტაცია