მაისი 5, 2016

პოლიტიკის საგანმანათლებლო და კვლევითი ასოციაციის ტრენინგი

26 აპრილს პოლიტიკის საგანმანათლებლო და კვლევითი ასოციაცის წევრებმა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩაატარეს ტრენინგი