სექტემბერი 6, 2016

პირველ კურსელთა ჩარიცხვა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება N180/16 საფუძველზე ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა სიების დამტკიცების შესახებ, რომლებმაც უფლება მოიპოვეს ისწავლონ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

ბრძანება N61