ივნისი 6, 2016

სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია

2016 წლის 4 ივნისს შპს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს 10 საქართველოსა და 5 საზღვარგარეთის უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებმა.
კონფერენცია გახსნა ანსამბლმა "დავითიანი".