ნოემბერი 7, 2015

Global Citizen Registration

Global Citizen არის AIESEC–ის ერთ–ერთი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას გაიარონ 6-დან 8 კვირამდე მოხალისეობრივი სტაჟირება საზღვარგარეთ და მიიღონ დაუვიწყარი გამოცდილება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.
მონაწილეებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი კრიტერიუმები:
✔ უნდა ჰქონდეთ სტუდენტის სტატუსი ან მაქსიმუმ 2 წელი უნდა იყოს გასული, რაც მათ დაამთავრეს უნივერსიტეტი
✔ ინგლისური ენის ფლობის დონე მინიმუმ B1. (უნდა შეეძლოთ თავისუფალი კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე)
✔ ასაკი: 29 წლამდე

https://docs.google.com/forms/d/1rjotghUpbPks7nPwP0N2MMefXxoVT3S4If3YJesA63c/viewform