აპრილი 2, 2016

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი გთავაზობთ

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი (ეთსსუ) დაფუძნდა 1995 წელს.
2008-2009 წლიდან არის ქ. ოქსფორდის ბიზნეს ასამბლეის EBA-ს ხარისხის ნიშნის მფლობელი საგანმანათლებლო სფეროში. უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმები ბარსელონას, ოქსფორდის, ჩეხეთისა და თურქეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.
ბაკალავრიატი:
1. ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, საბუღალტრო აღრიცხვა,მენეჯმენტი, მარკეტინგი)
2. ტურიზმი
3. დაწყებითი განათლება
4. ინგლისური ენა და ლიტერატურა
მაგისტრატურა:
1. საბანკო საქმე
3. ლინგვისტიკა (ინგლისური)
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები (სრული და არასრული საშუალო განათლებით)
1. სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
2. ბუღალტერი
3. მასაჟისტი
წარმატებულ სტუდენტებს ენიშნებათ სტიპენდიები. აბიტურიენტი, რომელიც პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ჩვენს უნივერსიტეტს, გახდება ჩვენი სტუდენტი, დასაჩუქრდება პლანშეტით