მაისი 22, 2017

ექსკურსია კახეთში

12 მაისს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ინიციატივით, უნივერიტეტის ადმინისტრაციისა და რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის მხარდაჭერით განხორციელდა ექსკურსია კახეთის მიმართულებით (შუამთა, გრემი, ნეკრესი)