ივლისი 9, 2015

დაინერგა გამოცდების ახალი სისტემა

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში დაინერგა გამოცდების ახალი სისტემა.