იანვარი 23, 2017

დაინერგა ელექტრონული გამოკითხვა

შპს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის მიერ დაინერგა ელექტრონული გამოკითხვა. დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

http://rvali.edu.ge/ge/anonsi