ნოემბერი 12, 2016

ჩატარდა შიდაშესარჩევი ჩემპიონატი

2016 წლის 9 ნოემბერს, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ინიციატივით უნივერსიტეტში ჩატარდა ჭადრაკის და ნარდის შიდაშესარჩევი ჩემპიონატი.
მოხდა გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოვება.