ნოემბერი 12, 2016

ჩატარდა შიდასამოყვარულო ლიგა

2016 წლის 11 ნოემბერს უნივერსიტეტში ჩატარდა შემოდგომის სეზონის სამოყვარულო ლიგა ტყვიის სროლაში. მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და რუსთავის პირველი და მეორე სკოლის მოსწავლეებმა. თითოეულ მონაწილეს გადაეცა სიგელი. მოხდა გამარჯვებულთა დაჯილდოვება.