აგვისტო 1, 2016

ჩატარდა სამაგისტრო თემების დაცვა

2016 წლის 30 ივნისს ჩატარდა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსტეტის საბანკო სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტთა თემების დაცვა