ივნისი 27, 2015

ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2015 წლის 27 ივნისს ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერისტეტის აკადემიურ პერსონალთან და მოწვეულ სპეციალისტებთან.