ივლისი 29, 2016

ჩატარდა საბაკალავრო თემების დაცვა

2016 წლის 23 ივლისს ჩატარდა 2012-2013 სასწავლო წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა საბაკალავრო თემების დაცვა.