ოქტომბერი 24, 2015

ჩატარდა ფრენბურთის შიდაშესარჩევი ჩემპიონატი

22 ოქტომბერს, რუსთავის სპორტდარბაზში, ჩატარდა ფრენბურთის შიდაშესარჩევი ჩემპიონატი უნივერისტეტის სტუდენტებს შორის.