თებერვალი 15, 2016

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - ბლოგერების კონკურსი

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი იწვევს უნივერსიტეტის სტუდენტებს მონაწილეობა მიიღონ ფონდის მიერ გამოცხადებულ ბლოგერების ახალ კონკურსში. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტს საქართველოს მასშტაბით. ბლოგერების პროგრამის ხანგრძლივობაა ერთი წელი. დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ დანართში.

პოსტერი