ოქტომბერი 17, 2016

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2016 წლის 10 დეკემბერს 13:00 სთ ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტი ატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული სპეციალისტებისათვის.

კონფერენცია