ოქტომბერი 6, 2016

აკადემიური კონკურსის შედეგები

2016 წლის 6 ოქტომბერს ჩატარდა კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები