აპრილი 4, 2016

,,აქტიური სწავლების მეთოდები"

2016 წლის 3 აპრილს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრეინინგი აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული სპეციალისტებისათვის ,,აქტიური სწავლების მეთოდებში". ტრენინგი ჩაატარა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა მარიამ დარბაიძემ. ტრენინგის შემდგომ მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.